سامانه جامع پاسخ گویی به شکایات و ارتباط با رئیس

سامانه جامع پاسخ گویی به شکایات و مشاوره مهندسین

با سلام این سامانه در 2 قسمت (رسیدگی به شکایت ، ارتباط با ریاست سازمان ) فعالیت می کند ، در نظر داشته باشید که مهندسین عضو سازمان نیاز به ثبت نام نداشته و با اطلاعات سامانه جامع میتوانند وارد شوند سایر عزیزان باید ثبت نام کرده و از امکانات سامانه بهره مند شوند.